Ga verder naar de inhoud

Décisions

Le moteur de recherche parcourt les résumés des décisions tels que rédigés par les juristes du CCSP. En cliquant sur le résultat de la recherche, vous pouvez consulter (en version pdf) la décision complète de la Commission des plaintes ou de la Commission d'Appel.

Vous pouvez effectuer des recherches par texte libre et/ou par termes spécifiques. Afin de rendre votre recherche plus efficace, nous vous conseillons d'utiliser l'onglet "Termes de recherche". Vous trouverez ici plus de précisions sur les termes de recherche, ainsi qu'une liste exhaustive de termes spécifiques, à saisir dans le champ libre.Rechercher

Par instance

Par Commission des Plaintes

Décision

Année

Type de décision

A total of 4302 items found. Showing 4302 items on page 1 of 359.

1 - 12 de 4302 résultats

CP01/23-0001 Dossier bekijken

OMISSION DE DECISION - ACTIVITES

Chaque détenu doit pouvoir avoir accès à l’air libre pendant une heure au minimum, durant toute la durée de la…
CP - Andenne - 02/02/2023
Autre décision directeur

KC17/23-0004 Dossier bekijken

TUCHT - VERBODEN SUBSTANTIES

Het RAD geeft aan dat bij controle van zijn verblijfsruimte een bol hasj werd gevonden. Op de tuchtzitting blijkt…
KC - Leuven Hulp - 01/02/2023
Disciplinaire

KC32/23-0004 Dossier bekijken

TUCHT - KWALIFICATIE INBREUK - KLACHTENPROCEDURE - SANCTIE

In het voorliggend dossier heeft de directeur zich voor het bewezen zijn van de feiten…
KC - Turnhout - 01/02/2023
Disciplinaire

KC17/23-0005 Dossier bekijken

GEEN BESLISSING DIRECTEUR

In het schrijven van klager kan geen duidelijk omschreven klacht tegen een beslissing die door of namens de directie ten…
KC - Leuven Hulp - 01/02/2023
Pas de décision du directeur

BC/22-0071 Dossier bekijken

TUCHT- BEWIJSLAST - ZORGVULDIGHEIDSBEGINSEL

De in de bestreden beslissing aangenomen tenlasteleggingen vinden beiden steun in de rapporten, die…
Beroepscommissie - 31/01/2023
Disciplinaire

BC/22-0127 Dossier bekijken

TUCHT - SANCTIETOEMETING - ONTSLAG - REGIMEMUTATIE

Hoewel er onduidelijkheid is omtrent de aanleiding van de discussie met de betrokken beambte, met…
Beroepscommissie - 31/01/2023
Disciplinaire Mesure d'ordre

BC/22-0123 Dossier bekijken

(VOORLOPIGE) BIJZONDERE VEILIGHEIDSMAATREGEL - HOORPLICHT - BIJSTAND RAADSMAN - KRACHT VAN GEWIJSDE - INTERNERING

Zelfs indien de…
Beroepscommissie - 31/01/2023
Mesure de sécurité particulière Appel partiel sur une décision de Commission des plaintes

KC32/23-0001 Dossier bekijken

FOUILLE LICHAAM - TERMIJN - TUCHT - TOEREKENBAARHEID - MOTIVERING

De datum op het klachtenformulier (1 december) lijkt niet correct te zijn…
KC - Turnhout - 31/01/2023
Disciplinaire Fouille à corps

BC/22-0119 Dossier bekijken

TUCHT - INDIVIDUELE TOEREKENBAARHEID - MEERPERSOONSCEL - VERMOEDEN VAN ONSCHULD

Hoewel het aantreffen van een gsm in een cel op zich een wezenlijke…
Beroepscommissie - 31/01/2023
Disciplinaire

BC/22-0070 Dossier bekijken

PREVENTIEVE QUARANTAINE - CELINDELING - MAALTIJDEN - ZORGPLICHT

De beroepscommissie stelt vast dat de directie haar zorgplicht ten aanzien van…
Beroepscommissie - 30/01/2023
Autre décision directeur

KC17/23-0002 Dossier bekijken

GEEN BESLISSING DIRECTEUR - TUCHT

De klacht verwijst naar de duurtijd van het bezoek. Dit is géén beslissing door of namens de directeur genomen ten…
KC - Leuven Hulp - 30/01/2023
Disciplinaire Pas de décision du directeur

BC/22-0156 Dossier bekijken

GEEN BESLISSING KLACHTENCOMMISSIE OF DIRECTEUR-GENERAAL - BEVOEGDHEID

De Beroepscommissie is volgens de Basiswet bevoegd voor het behandelen van…
Beroepscommissie - 30/01/2023
Régime de sécurité particulier individuel

Liste de mots-clés