Ga verder naar de inhoud

KC34/23-0004

Fondée KC - Hoogstraten Commission des plaintes Disciplinaire
TUCHT - KWALIFICATIE INBREUK

Klager erkent dat hij de beambte beledigd heeft voor varken. De klachtencommissie acht deze tuchtinbreuk bewezen.
Uit de motivering van de tuchtbeslissing kan de klachtencommissie niet afleiden welke bepaling van het huishoudelijk reglement geschonden zou zijn. Deze tuchtrechtelijke inbreuk kan enkel aan de gedetineerde ten laste worden gelegd als de overtreden ‘regel’ een regel betreft die ook daadwerkelijk een schriftelijke neerslag vindt in het huishoudelijk reglement. Dit kan niet dienen als een soort van vangnetbepaling.
Anders oordelen zou immers strijdig zijn met het principe dat een gedetineerde tuchtrechtelijk niet gestraft mag worden voor andere inbreuken dan omschreven door de Basiswet samen gelezen met de specifieke tuchtinbreuk van de opzettelijke aantasting van de orde.
De klacht is gedeeltelijk gegrond.