Ga verder naar de inhoud

KC33/23-0019

Non fondée KC - Wortel Commission des plaintes Autre décision directeur
BEZOEK

Uit de schriftelijke informatie van de directie blijkt dat de moeder van klager op een eerder moment telefonisch contact gehad heeft met de inrichting om het uur van het bezoek na te gaan. Er werd haar toen meegedeeld dat zij geen reservering had gemaakt en er geen reservatie meer mogelijk was. Er worden door klager geen documenten bijgebracht waaruit blijkt dat de moeder van klager bij haar vorig bezoek wel degelijk een reservering had gevraagd voor 11/02/2023.
Op basis van deze elementen kan de klachtencommissie niet oordelen dat de fout of de nalatigheid bij de directie ligt.
De klacht is ongegrond.