Ga verder naar de inhoud

KC33/23-0018

Non fondée KC - Wortel Commission des plaintes Disciplinaire
TUCHT - VERBODEN SUBSTANTIES

Er wordt niet ontkend dat er verboden substantie verstopt zat in de chocopot maar klager betwist dat het om zijn chocopot gaat. Uit de kantinelijsten blijkt inderdaad dat klager twee soorten choco aankocht waaronder de pot waar de verboden substantie in gevonden is. Bovendien blijkt uit het dossier dat de celgenoot van klager het personeel aansprak over de verboden substantie die in de chocopot zat. Aldus zijn er voldoende elementen die erop wijzen dat de verboden substantie toebehoort aan klager.
De tuchtinbreuk is bewezen.
Klager kon voor deze tuchtinbreuk van de eerste categorie maximum 30 dagen ATV krijgen. De klachtencommissie acht een tuchtsanctie van 15 dagen ATV redelijk en proportioneel in verhouding tot de tuchtinbreuk.
De klacht is niet gegrond.