Ga verder naar de inhoud

BC/22-0070

Fondée Beroepscommissie Commission d'Appel Autre décision directeur
PREVENTIEVE QUARANTAINE - CELINDELING - MAALTIJDEN - ZORGPLICHT

De beroepscommissie stelt vast dat de directie haar zorgplicht ten aanzien van klager geschonden heeft door klager niet een aparte cel in preventieve quarantaine toe te wijzen, dan wel een cel met een andere gedetineerde die recent genezen is van het virus dan wel na quarantaine Covid-vrij gebleken is. De fysieke integriteit van klager werd concreet bedreigd door het coronavirus en het was aldus de verantwoordelijkheid van het inrichtingshoofd om hem te vrijwaren van een blootstelling aan het virus.
Het inrichtingshoofd heeft in casu bovendien onvoldoende inspanning heeft verricht om klager een alternatieve menukeuze aan te bieden, die overeenstemt met zijn persoonlijke voorkeur voor een vegetarische maaltijd. Hoewel thans geen enkele bepaling in de basiswet letterlijk voorziet dat de directie de voedselverstrekking moet aanpassen aan de religie of levensbeschouwing van de gedetineerde, spreekt het volgens de beroepscommissie voor zich dat de geloofs- of levensovertuiging van een gedetineerde ook inzake voedselvestrekking zo veel als mogelijk moet worden gerespecteerd.