Ga verder naar de inhoud

KC21/23-0024

Non fondée KC - Merksplas Commission des plaintes Mesure d'ordre
ORDEMAATREGEL - ARBEID - ONTSLAG

Uit de observatiefiche die door de directie werd overgemaakt blijkt dat het werk van klager inderdaad regelmatig ondermaats was (zaken werden niet of niet voldoende gepoetst) en dat hij zich regelmatig last-minute ziek meldde. Klager werd op 2 februari 2023 bovendien al gewaarschuwd dat indien deze problemen zich bleven stellen, men een andere diender zou moeten zoeken.

In het voorliggend dossier motiveerde de directie aldus afdoende waarom klager volgens haar niet beantwoordt aan de voor de arbeidspost gestelde vereisten. De motivering stelt klager voldoende in staat om de reden van zijn ontslag te begrijpen. Volgens de klachtencommissie is de ontslagbeslissing dan ook wettelijk. Gelet op de elementen die door de directie worden aangehaald en het gegeven dat hij als reservediender mag aanblijven, is de beslissing bovendien redelijk. De klacht is ongegrond.